Kallelse till Årsmöte

Du som är medlem i Brännpunkten Korpförening kallas härmed till årsmöte.
 
 
Datum:                       2017-04-11 (OBS! Ändat datum)
Tid:                             18:30
Plats:                          Brännpunkten
 
               
                         Förslag till dagordning
 
 
1.           Mötets öppnande
2.           Fastställande av röstlängd
3.           Val av ordförande och sekreterare för mötet
4.           Val av protokolljusterare och rösträknare
5.           Fråga om mötets behöriga utlysande
6.           Fastställande av föredragningslista/dagordning
7.           Styrelsens verksamhetsberättelse
8.           Styrelsens förvaltningsberättelse
9.           Revisorernas berättelse
10.        Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
11.        Fastställande av verksamhetsplan samt budget
12.        Beslut om medlemsavgifter
13.        Inkomna motioner samt styrelsens förslag/yttrande
14.        Val av ordförande
15.        Val av övriga styrelseledamöter
16.        Val av revisorer
17.        Val av valberedning
18.        Övriga frågor
19.        Mötets avslutande
 

Kommentera gärna:

Nyhetsarkiv

Senaste kommentarer

  • Sakina » VÅRTERMINEN STARTAR :  ”Hej, jag vill komma och prova på onsdag den 8 februari i muay thai som är bara f..”

  • William Pålsved » FritidsRoyal Fullt:  ”Hej ! Min son William har redan börjat och Sara Bruce har skrivit in honom. Men ..”

  • Gurley Björkman » Höstens program klart :  ”Vilken vecka börjar vuxengympan? ”

  • Freddy Fyhrqvist » Gladiatorerna:  ”Hej. Visste inte om det behövdes anmälas för 1st person (Freddy -08) Men går det..”

  • Madeleine » Aktiviteterna drar igång vecka 37!:  ”Hej! jag har en grabb som fyller 7år i början av november, han är väldigt sugen ..”