Info verksamhet

Ingen verksamhet kommer att bedrivas under 2019. Detta gör att befintliga grupper avslutas och evenemang s som gladiatorerna inte blir av.