Parkour

Freerunning eller parkour är att ta sig från punkt A till punkt B på smidigast och mest kreativt sätt möjligt. Att se varje hinder som en möjlighet och att utveckla sin fysiska och psykiska kapacitet genom träning för att överkomma allt svårare hinder. Möjligheter öppnas för träning, lek och flyktvägar. Världen blir utövarens lekplats och gym där bara den egna fantasin sätter gränser.
 

Tisdagar

När
19:00-20:00, Fortsättning
20:00-21:00, Avancerad

Start 11/9
Uppehåll v 44.
Sista träningen 27/11

Var
Njupkärrsskolan
Ledare
William Ekholm
Josefin Driving

Lördagar

När
11:00-12:00, Nybörjare
12:00-13:00, Fortsättning
13:00-14:00, Tjejgrupp

14:00-15:00, Parkour Nybörjare (Tidigare Parkour Nybörjare Tisdagar)
Start 15/9
Uppehåll v 44.
Sista träningen 1/12

Var
Njupkärrsskolan
Ledare
William Ekholm
Josefin Driving

Kostnad
En aktivitet i veckan: 650 kr/termin. 

Två aktiviteter 850 kr/ termin.