Parkour

Freerunning eller parkour är att ta sig från punkt A till punkt B på smidigast och mest kreativt sätt möjligt. Att se varje hinder som en möjlighet och att utveckla sin fysiska och psykiska kapacitet genom träning för att överkomma allt svårare hinder. Möjligheter öppnas för träning, lek och flyktvägar. Världen blir utövarens lekplats och gym där bara den egna fantasin sätter gränser.
 

Tisdagar

När
18:00-19:00, Nybörjare
19:00-20:00, Fortsättning
20:00-21:00, Avancerad

Start vecka 7.
Uppehåll vecka 9 & 14 samt 1 maj

Var
Njupkärrsskolan
Ledare
William Ekholm
Josefin Driving

Lördagar

När
11:00-12:00, Nybörjare
12:00-13:00, Fortsättning
13:00-14:00, Tjejgrupp

Start vecka 7.
Uppehåll vecka 9 & 14, samt 31 mars. 

Var
Njupkärrsskolan
Ledare
William Ekholm
Adam Williams

Kostnad
En aktivitet i veckan: 650 kr/termin. 

Två eller flera aktiviteter 850 kr/ termin.